Het Winterwerkprogramma

Het Winterwerkprogramma (2022-2023) is het resultaat van de samenwerking van de lokale protestantse gemeente, de oecumenische werkgroep en de Regionale Werkgroep Vorming en Toerusting. We hopen dat u in het aanbod iets vanuw gading vindt.

Dit overzichtsboekje vangt aan met het overzicht van de activiteiten, dat door deprotestantse gemeente te Boxmeer wordt aangeboden. Hierop volgen de activiteiten van de Werkgroep Oecumene. Op de laatste 4 pagina’s van dit boekjestaan uitgebreide beschrijvingen van de activiteiten die door de Regionale Werkgroep Vorming en Toerusting worden georganiseerd.

Een compleet overzicht van het winterwerkprogramma vindt u hier.