MBTSGROEP PASTORAAT

De ambtsgroep pastoraat bestaat uit een aantal ouderlingen en de predikant. Onze gemeente is verdeeld in 15 wijken, de ouderlingen zijn samen eindverantwoordelijk voor deze wijken. Voor elke wijk is een wijkvertegenwoordiger aangesteld, in sommige wijken daarbij ook nog een wijkassistent. Deze mensen zijn de "ogen en oren "van de ouderlingen, zij bezorgen de Gemeentebrief en zij geven vragen en bijzonderheden door aan hun wijkouderling. Daarnaast is er een ouderen bezoekgroep, bestaande uit een aantal gemeenteleden.

Doelstelling

De ambtsgroep pastoraat wil gemeenteleden, individueel en in groepen, ondersteunen in hun geloof. We willen samen gemeente zijn, er voor elkaar zijn. Dat kan zijn door een bezoek, gesprek, een bloemetje, maar vooral door naar elkaar te luisteren. Horen we echt wat de ander wil of nodig heeft? Dat kan onder meer door :

 • aandacht te bieden met een luisterend oor
 • inspelen op en bijstaan in vragen rondom leven en geloof
 • zo nodig doorverwijzen naar anderen, bv de diaconie
 • vorming en toerusting van de gemeente

 

Taken

Het pastoraat heeft een aantal aandachtsgebieden, nl :

 • Pastorale zorg
  • De bezoekgroep bezoekt gemeenteleden, zoals ouderen en (langdurig) zieken
  • incidenteel bezoek brengen aan gemeenteleden in geval van bijvoorbeeld overlijden of werkloosheid
  • voor ouderen en alleenstaanden organiseert de bezoekgroep de jaarlijkse paas - en kerstbijeenkomst
  • bijstaan bij erediensten en bijzondere diensten
  • voor een hulpvraag aan predikant of ouderling kan men contact opnemen met de scriba of predikant.
 • Vluchtelingenwerk
  Als speerpunt valt hieronder de hulp en ondersteuning van asielzoekers in geval van een crisis.
 • Vorming en toerusting

Er worden, met een aantal regiogemeentes, regelmatig “inspiratie “bijeenkomsten georganiseerd , bv met muziek of een lezing.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, bij voorbeeld tijdens een wijkcontactavond of filmavond. Daarbij kunnen allerhande onderwerpen aan bod komen.

IMG 20231014 WA0000