Missie

Wij willen als kerk in een tijd van steeds verder gaande secularisatie laten zien, dat we er nog steeds toe doen, of liever: dat onze boodschap, de boodschap van Christus, er nog steeds toe doet. Wij willen een laagdrempelige gemeente zijn, die plaats biedt aan een ieder die op zoek is naar God, aan wie in gesprek wil over geloofs- en levensvragen en aan wie het geloof met anderen wil vieren. We willen één gemeente vormen met een grote verscheidenheid aan geloofsbelevingen. Daartoe willen we elkaar de ruimte en de vrijheid geven. De ontmoeting met de ander is voor ons essentieel. We willen als gemeente omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen. En we willen dat uitdragen.

Visie

Vanuit deze missie willen wij zoeken naar manieren om mensen te bereiken. We richten ons op onze gemeenteleden en gasten door middel van onze zondagse vieringen. De gemeenteleden, die we daar niet mee bereiken, bieden we de gelegenheid om in kleiner verband rondom geloofsvragen met elkaar in gesprek te gaan tijdens wijkcontactavonden. Ook biedt ons vormingswerk gespreksgroepen en thema-avonden aan. Het laatste vaak in samenwerking met andere protestantse gemeenten in de regio of met de room katholieke parochie in Boxmeer. Wij beseffen, dat we er relatief goed voorstaan met een vrijwel sluitende begroting, een eigen predikant en een vrijwel complete kerkenraad.

We vormen een sterke gemeenschap. Niet op basis van onze persoonlijke voorkeuren of omdat we in de zelfde maatschappelijk laag vertegenwoordigd zijn. We hebben elkaar niet uitgekozen, toch is er veel dat ons bindt.

We realiseren ons dat we als gemeente vergrijzen en dat de vrijwillige bijdrage terugloopt. We willen echter niet bezuinigen op de predikantsplaats of op gemeente-activiteiten. We geloven dat onze plaatselijke protestantse gemeente er toe doet en willen dat meer zichtbaar maken. We zoeken meer dan ooit naar samenwerking in de regio en plaatselijk. In deze laatste twee aspecten, ons meer laten zien en samenwerking zoeken, ligt niet bepaald de kracht van onze gemeente. Dat is een belangrijk aandachtspunt!