Kerkkoor Procanto

In speciale gevallen is er tijdens de kerkdiensten muzikale medewerking van het koor Procanto. We moeten hierbij onder meer denken aan:

  •  dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
  •  kerstnachtdienst
  •  paasnachtdienst

De liederen voor de desbetreffende dienst worden in overleg met dirigent en koorleden uitgezocht.

Repetities

De koorleden hebben in principe iedere maandagavond tussen 20.00 – 21.30 uur repetities in de protestantse kerk.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Hans Bos, tel. 0485 - 57 53 63 en zijn welkom tijdens de repetitites.