Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Boxmeer

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. U kunt onze privacyverklaring hier downloaden.