Dopen, trouwen en begraven

Dopen

Als een gemeentelid een kind (of zichzelf) wil laten dopen, dan juichen wij dat toe. Het dopen vindt plaats tijdens de reguliere zondagse diensten. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u dit aangeven bij de scriba.

Trouwen

Het is voor zowel leden als niet-leden mogelijk om in de kerk te trouwen, dat kan zowel voor de kerk maar ook voor de wet. Wij zegenen alle relatievormen in. 

 alt

In principe huurt u het gebouw en worden overige zaken zoals predikant, ouderling, organist, ambtenaar, versiering en koffie in overleg geregeld. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de beheerder van het kerkgebouw de heer Jan de Bruin (0485 - 572151).

alt alt

 

Begraven

Naast het kerkgebouw bevind zich een begraafplaats (klik hier voor meer informatie). De begraafplaats is niet zo groot en daarom is het helaas zo dat niet iedereen hier kan worden begraven. Meestal is het gevoelsmatig wel duidelijk wie er wel en wie er niet voor in aanmerking komen. Uiteindelijk bepalen de kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad over dit 'toelatingsbeleid'. In de praktijk heeft dit nog nooit tot problemen geleid.
De tarieven voor het begraven zijn gelijk aan die van de gemeentelijke begraafplaats en omvatten tevens het onderhoud gedurende tien jaar. Daarna wordt er een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud gevraagd. Ook zijn er mogelijkheden voor een urnengraf.

Urnenkelders

Een aantal gemeenteleden kiest voor cremeren in plaats van begraven maar vindt het toch een fijn idee om de urn een plekje op ons kerkhof te kunnen geven. De kerkrentmeesters hebben een aantal mogelijkheden bekeken en hebben na overleg met de kerkenraad, een 4-tal urnenkelders geplaatst waar u per kelder 2 urnen kunt plaatsen. Hiervoor is per plaats de grootte van een half graf gereserveerd. Op het deksel kan een plaat met inscriptie geplaatst worden.

Meer informatie kunt u krijgen bij de heer Jan de Bruin (0485 - 572151).